Betalingsproblemen door het coronavirus? Minder opdrachten voor u als ZZP’er?

Teruglopende opdrachten in verband met afmeldingen vanwege het coronavirus?

Wat kan u doen?
Wij adviseren u om contact op te nemen met uw eigen gemeente. De snelste manier is via de website van de gemeente. Daarop treft u meestal een link hoe deze bijzondere bijstand is aan te vragen.
De voorwaarden staan daar ook vermeld.
Ondervindt u problemen met het invullen van de gevraagde informatie of wil u hulp? Dan kunt u de expertise van Right & Bright inschakelen.

U kunt meer informatie vinden op:
Ondernemersplein.kvk.nl
Kvk.nl/coronaloket
RVO.nl/bmkb
RVO.nl/go
Belastingdienst.nl

Zie ook de wegwijzer voor ondernemers.
‘Ik durf mijn post niet te openen.’
‘Welke schuld moet ik eerst betalen?’
‘Ik heb privéschulden en kom daardoor zakelijk in de problemen.’
‘Ik kan mijn leveranciers niet betalen.’
‘De deurwaarder dreigt beslag te leggen.’
‘Moet ik mijn bedrijf beëindigen?’
‘Hoe voorkom ik dat ik failliet ga?’
‘Kan de gemeente mij helpen met mijn schulden?’
‘Kan ik een krediet krijgen voor de afkoop van mijn schulden?’
‘Hoe voorkom ik dat mijn gezin de dupe wordt van mijn zakelijke schulden?’
‘Ik heb geen geld voor boodschappen.’
‘Mijn woning dreigt ontruimd te worden.’
‘Mijn gas/water dreigt afgesloten te worden.’

‘Ik durf mijn post niet te openen.’

Wij begrijpen dat u de brieven waarin staat dat u schulden heeft liever niet ziet, maar ontken uw situatie niet. Het is beter om niet weg te lopen voor uw problemen, maar ze aan te pakken. Wij helpen u daarbij: neem uw post mee naar ons en wij bekijken samen met u wat de totale schuld en mogelijke oplossing is. AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Welke schuld moet ik eerst betalen?’

Wij helpen u om overzicht in uw financiën te krijgen en samen met u bepalen wij welke schulden (eerst) afgelost moeten worden. Het is ook mogelijk dat we samen bepalen dat geen enkele schuld wordt afgelost tot er meer duidelijkheid is in uw financiën. AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Ik heb privéschulden en kom daardoor zakelijk in de problemen.’

Zorg voor onderscheid tussen zakelijk en privé. Wij helpen u met het in kaart brengen van de zakelijke inkomsten en het bepalen van het privébudget.AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Ik kan mijn leveranciers niet betalen.’

U hebt uw leveranciers nodig om uw werk te doen, dat begrijpen wij. Om de leveranciers tegemoet te komen kan er bijvoorbeeld een betalingsregeling met hen afgesproken worden. Vaak staan ze hiervoor open. Vindt het u vervelend om dit soort gesprekken zelf te voeren, laat ons dit voor u doen. AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘De deurwaarder dreigt beslag te leggen.’

Neem direct contact met ons op om beslaglegging te voorkomen. Als u de nota’s niet voldoet kan de schuldeiser ervoor kiezen een deurwaarder in te schakelen. Deurwaarders zijn gerechtigd om de schuld bij u te innen, maar staan dikwijls open voor een afspraak. AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Moet ik mijn bedrijf beëindigen?’

Als u een levensvatbaar bedrijf hebt en het bedrijf voort wil zetten, gaan we al het mogelijke doen om dit te realiseren. We vragen de schuldeisers geduld op te brengen terwijl wij met u de mogelijkheden bekijken. Een faillissement proberen we af te wenden en wanneer dit niet meer mogelijk is vragen wij een verzoek tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aan. Wij leggen u dit uitgebreid uit. AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Hoe voorkom ik dat ik failliet ga?’

Als u een levensvatbaar bedrijf hebt en het bedrijf voort wil zetten, gaan we al het mogelijke doen om dit te realiseren. We vragen de schuldeisers geduld op te brengen terwijl wij met u de mogelijkheden bekijken. Een faillissement proberen we af te wenden en wanneer dit niet meer mogelijk is vragen wij een verzoek tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aan. Wij leggen u dit uitgebreid uit. AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Kan de gemeente mij helpen met mijn schulden?’

Bij de gemeente kunt u terecht wanneer u eerst uw onderneming beëindigt, dat vinden wij onnodig. Als u een levensvatbaar bedrijf hebt en de wil om uw onderneming voort te zetten, steunen wij u hierbij. In een aantal gevallen stelt de gemeente een krediet beschikbaar waarmee u uw schulden kunt afkopen. Neem contact met ons op om te bekijken of u aan deze eisen voldoet.AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Kan ik een krediet krijgen voor de afkoop van mijn schulden?’

Bij de gemeente kunt u terecht wanneer u eerst uw onderneming beëindigt, dat vinden wij onnodig. Als u een levensvatbaar bedrijf hebt en de wil om uw onderneming voort te zetten, steunen wij u hierbij. In een aantal gevallen stelt de gemeente een krediet beschikbaar waarmee u uw schulden kunt afkopen. Neem contact met ons op om te bekijken of u aan deze eisen voldoet.AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Hoe voorkom ik dat mijn gezin de dupe wordt van mijn zakelijke schulden?’

Zorg voor onderscheid tussen zakelijk en privé. Wij helpen u met het in kaart brengen van de zakelijke inkomsten en het bepalen van het privébudget. AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Ik heb geen geld voor boodschappen.’

Zorg voor onderscheid tussen zakelijk en privé. Wij helpen u met het in kaart brengen van de zakelijke inkomsten en het bepalen van het privébudget.AFSPRAAK MAKENAANMELDEN

‘Mijn woning dreigt ontruimd te worden.’

Wij begrijpen dat u schrikt van een aangekondigde ontruiming of afsluiting van nutsvoorzieningen. Een dergelijke aankondiging betekent echter niet dat dit niet meer voorkomen kan worden. Neem direct contact met ons op en wij helpen u hiermee. Omdat wij de ernst van de zaak en uw zorgen begrijpen, nemen wij altijd binnen 24 uur contact met u op als u een bericht achterlaat op ons spoednummer 06-12500501.

‘Mijn gas/water dreigt afgesloten te worden.’

Wij begrijpen dat u schrikt van een aangekondigde ontruiming of afsluiting van nutsvoorzieningen. Een dergelijke aankondiging betekent echter niet dat dit niet meer voorkomen kan worden. Neem direct contact met ons op en wij helpen u hiermee. Omdat wij de ernst van de zaak en uw zorgen begrijpen, nemen wij altijd binnen 24 uur contact met u op als u een bericht achterlaat op ons spoednummer 06-12500501.

AFSPRAAK MAKEN AANMELDEN
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring