INFORMATIE VOOR INSTANTIES

Right & Bright is een jonge onderneming, opgericht vanuit het gevoel van Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep dat (ex-)ondernemers met schulden niet of nauwelijks geholpen konden worden. Wij staan dicht bij de cliënt door informele communicatie en korte lijnen, wij stellen de cliënt op zijn gemak zodat hij zonder schaamte zijn verhaal kan doen. Wij denken oplossingsgericht met hem mee, zowel bij de voortzetting als beëindiging van zijn onderneming. Ons uitgangspunt is het voortbestaan van de onderneming wanneer deze levensvatbaar is.

Lidmaatschap NVVK
Op 1 december 2017 is Right & Bright Schuldhulpbemiddeling als lid toegelaten tot de NVVK, hier ging een uitgebreide toelatingsaudit aan vooraf. NVVK is de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het lidmaatschap van de NVVK wordt gezien als keurmerk door schuldeisers, het toont namelijk aan dat Right & Bright Schuldhulpbemiddeling volgens de wettelijke bepalingen en voorgeschreven gedragscodes de werkzaamheden uitvoert en als betrouwbare en integere organisatie gekenmerkt mag worden.

WIJ WERKEN MOMENTEEL SAMEN MET:

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring